Informacje

Składki Członkowskie

Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 50 zł (zniżka dla studentów to 25 zł). Składki należy przekazać na rachunek Bankowy PTTM. Wysokość składki do 2009 r. wynosiła 30 zł. Prosimy o terminowe opłacanie składek.

Nowi Członkowie

Osoby zainteresowane dołączeniem do Towarzystwa proszone są o wypełnienie i przesłanie wypełnionego Formularza Deklaracji Członkowskiej wraz z dowodem wpłaty składki członkowskiej pocztą elektroniczną (plik PDF do 512KB) na adres kontakt[at]telemedycyna.org. Aby dołączyć do Towarzystwa potrzebna jest rekomendacja dwóch aktywnych członków PTTM. Zachęcamy do zapoznania się ze Statutem PTTM. W razie pytań prosimy o kontakt online.

Dane Teleadresowe

Prosimy o korzystanie z formularza kontaktowego online oraz poczty elektronicznej. W razie komunikacji pocztą tradycyjną prosimy o nie wysyłanie listów poleconych.

Polskie Towarzystwo TeleMedycyny i e-Zdrowia
ul. Targowa 39A/5
03­-728 Warszawa
Polska
REGON: 013161061, NIP: 1132036679, KRS: 0000372787
PL 88 1140 2004 0000 3502 8411 0661 (MBank)

Przynależnośc do organizacji międzynarodowych