Zarząd

Skład Władz Towarzystwa w kadencji 2020-2025 (ustanowiony dnia 29.XII.2020):

Zarząd:

 • Prezes: Wojciech GLINKOWSKI.
 • Wiceprezes: Tomasz CEDRO.
 • Skarbnik: Marcin DUDEK.
 • Sekretarz: Anna LEW-STAROWICZ.
 • Członek: Barbara JACENNIK.
 • Członek: Rafał DONIEC.

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Antoni GRZANKA.
 • Wiceprzewodniczący: Stanisław WIDEŁ.
 • Członek: Krzysztof WOŁK.

Sąd Koleżeński:

 • Przewodnicząca: Aleksandra MARUSZAK.
 • Członek: Paweł MASIARZ.
 • Członek: Bartłomiej MICHALAK.

Skład Władz PTTM w kadencji 2010-2015 (ustanowiony dnia 29 IX 2015):

Zarząd PTTM:

 • Prezes: Wojciech Glinkowski
 • Wiceprezes: Dorota Kozioł – Kaczorek
 • Skarbnik: Ryszard Mężyk
 • Sekretarz: Tomasz Cedro
 • Członek Zarządu: Maria Magdalena Bujnowska-Fedak
 • Członek Zarządu: Agnieszka Strzelecka

Komisja Rewizyjna PTTM:

 • Przewodniczący: Antoni Grzanka
 • Członek: Katarzyna Walesiak
 • Członek: Edward Oczeretko

Sąd Koleżeński PTTM:

 • Przewodniczący: Paweł Masiarz
 • Członek: Ewelina Brzozowska
 • Członek : Patryk Siemianowski

Skład Władz PTTM ustanowiony w 2010r.

Zarząd PTTM:

 • Prezes: Wojciech Glinkowski
 • Wiceprezes: Dorota Kozioł – Kaczorek
 • Skarbnik: Ryszard Mężyk
 • Sekretarz: Tomasz Cedro
 • Członek Zarządu: Agnieszka Saracen

Komisja Rewizyjna PTTM:

 • Przewodniczący: Ireneusz Wojtkowski
 • Członek: Rafał Kolano
 • Członek: Cezary Wasilczyk

Sąd Koleżeński PTTM:

 • Przewodniczący: Marek Pilch-Kowalczyk
 • Członek: Paweł Masiarz
 • Członek : Anna Kostrubała