KONFERENCJA

English Version | Wersja Polska
REGISTER / REJESTRACJA
CONTACT / KONTAKT
CONFERENCE PROGRAM / PROGRAM KONFRENCJI

Abstract Submission Extended / Wydłużony Termin Nadsyłania Streszczeń
2021-08-31 18:00 UTC

Telemedicine and eHealth 2021 (Online), September 17-18, 2021

The upcoming „Telemedicine and eHealth 2021” Conference will be held online with organizing activities focused in Warsaw, Poland. The Polish Telemedicine and eHealth Society started organizing annual international conferences in 2004, and have continued without interruption also during Covid-19 pandemic. 

We invite participants from the many disciplines concerned with telemedicine, e-health, telehealth and m-health to participate in this exciting conference aimed at presenting highly innovative research on telemedicine and related subjects. The conference provides a meeting point for academic researchers and R&D practitioners in all domains related to the development of telemedical solutions: medicine, health care services, public health, biomedical engineering, computer science, information technology, social and economic sciences.

The conference organizers invite all interested participants to present original studies, trials, research reviews, case studies, applications, proposals and ideas for future research, or simply take part in on-line and off-line discussions. The conference platform will enable participants to

 • present their work and ideas
 • connect with other researchers and industry representatives
 • follow inspiring presentations
 • find out about exciting new research ideas and practical solutions. 

In this edition of the conference we especially encourage the participation of health service professionals and mental health therapists, who have experienced a rapid transformation of their mode of interaction with patients and clients due to COVID-19 pandemic. 

The expansion of the role of telehealth, teleconsultations and other aspects of telemedical services’ delivery have placed the Polish Telemedicine and eHealth Society’s interests and mission in the centre of attention. We believe that the conference is destined to be an inspiring and memorable event.

Co-organizers of 2021 conference are:

 • Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences
 • International Accelerator Of Telemedicine Technologies
 • Center of Excellence „TeleOrto” for Telediagnostics and Treatment of Injuries and Disorders of the Locomotor System, Medical University of Warsaw.

Full Article Submission Form Template

Important dates for submission of abstracts and full texts of papers

 • Abstract (filled into the registration form) submission extended: August 31, 2021; 18:00UTC.
 • Notification of interest to provide a full text of article (see template above): August 31, 2021; 24:00.
 • Submission of full text of article (see the template): September 27, 2021; 24:00.

Conference Fees for Non Polish Telemedicine Society Members

 • Presenter’s conference fee before August 31, 2021: 35 Euro.
 • Presenter’s conference fee after August 31, 2021: 70 Euro.
 • Participant non-presenter fee: 15 Euro.
 • Student conference fee: 5 Euro.

Conference Fees for Polish Telemedicine Society Members

 • Presenter’s conference fee for PTeH Society Members before August 31, 2021: 15 Euro.
 • Presenter’s conference fee for PTeH Society Members on or after August 31, 2021: 30 Euro if a candidate applied and was accepted as member before August 31, 2021.

Payments

Direct online payments are available (see above). Bank Transfer information:
Bank Millennium S.A.
BIC/S.W.I.F.T.: BIGBPLPWXXX
IBAN: PL70 1160 2202 0000 0000 2643 2335
Account: 70 1160 2202 0000 0000 2643 2335
Polish Telemedicine and e-Health Society
Targowa 39A/5
03-728 Warsaw
POLAND

Conference partners

 • International Institute of Tele-Medicine
 • Istituto Internazionale di Tele-Medicina

Telemedycyna i eZdrowie 2021, 18 Września 2021

Szanowni Telemedycy, Praktycy i Sympatycy Telemedycyny,

Mamy przyjemność zaprosić do uczestnictwa w konferencji „Telemedycyna i eZdrowie 2021”. Konferencja odbędzie się w formie Webinarium, których organizację nasze Stowarzyszenie rozpoczęło już w 2004 roku. Konferencję organizuje Polskie Towarzystwo Telemedycyny i eZdrowia. Współorganizatorem Konferencji jest jak co roku Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, International Accelerator of Telemedicine Technologies oraz Centrum Doskonałości „TeleOrto”, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zachęcamy uczestników do wzięcia udziału w tym prestiżowym wydarzeniu, przedstawienia własnych badań, propozycji, rozwiązań, aplikacji i pomysłów. Konferencja jest doskonałym miejscem do nawiązania nowych kontaktów, wysłuchania imponujących wyników badań i zapoznania się z nadchodzącymi nowymi rozwiązaniami. Szczególnie zachęcamy praktyków, którzy z powodu pandemii COVID-19, zostali w tym roku zmuszeni do zmiany sposobu udzielania porad i usług telekonsultacyjnych.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa i prezentacji swoich osiągnięć!

Szablon Pełnego Artykułu zgłaszanych prac

Termin nadsyłania prac

 • Streszczenia, zgodne z szablonem wypełnianym online podczas rejestracji, można nadsyłać do godziny 20:00, dnia 31 Sierpnia 2021.
 • Notyfikacja chęci nadesłania pracy pełnotekstowej nalezy podsyłać do godziny 24:00 dnia 31 Sieprnia 2021.
 • Prace pełnotekstowe, zgodne z szablonem powyżej, można nadsyłać do godziny 24:00, dnia 27 Września 2021.

Opłata konferencyjna dla uczestników konferencji niebędących członkami Towarzystwa

 • Opłata konferencyjna dla prelegentów do 31.08.2021 (24:00): 150 PLN.
 • Opłata konferencyjna dla prelegentów po 31.08.2021 (24:00): 300 PLN.
 • Opłata konferencyjna dla biernych uczestników: 50 PLN.
 • Opłata konferencyjna dla studentów: 20 PLN.

Opłata konferencyjna dla członków Towarzystwa

 • Opłata konferencyjna dla prelegentów, członków Towarzystwa z opłaconymi składkami do 31.08.2021 (24:00): 50 PLN.
 • Opłata konferencyjna dla prelegentów, członków Towarzystwa z opłaconymi składkami po 31.08.2021 (24:00):  100 PLN.

(aplikujący o przyjęcie do PTTMeZ także uzyskują prawo do zniżki dla członków o ile wysłali deklarację członkowską i opłacili składkę roczną do dnia 31.08.2021; 24:00)

Dane do przelewu

Zachęcamy do płatności online (patrz powyżej). Dane do Przelewu Bankowego:
Bank Millennium S.A.
BIC/S.W.I.F.T.: BIGBPLPWXXX
IBAN: PL70 1160 2202 0000 0000 2643 2335
Account: 70 1160 2202 0000 0000 2643 2335
Polskie Towarzystwo TeleMedycyny i e-Zdrowia
Targowa 39A/5
03-728 Warszawa
POLSKA

Partnerzy Konferencji

 • International Institute of Tele-Medicine
 • Istituto Internazionale di Tele-Medicina

REGISTER / REJESTRACJA