KONFERENCJA

English Version | Wersja Polska
REGISTER / REJESTRACJA
CONTACT / KONTAKT
CONFERENCE PROGRAM / PROGRAM KONFERENCJI

Telemedicine and eHealth 2024 (Hybrid), September 5, 2024

The upcoming „Telemedicine and eHealth 2024” Conference will be held online with organizing activities focused in Warsaw, Poland. The Polish Telemedicine and eHealth Society started organizing annual international conferences in 2004, and have continued without interruption also during Covid-19 pandemic. This year we plan hybrid conference, both in person and online presence is possible. Link to the conference will be provided on this site. Conference location is Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Faculty of Mechatronics, Warsaw University of Technology.

We invite participants from the many disciplines concerned with telemedicine, e-health, telehealth and m-health to participate in this exciting conference aimed at presenting highly innovative research on telemedicine and related subjects. The conference provides a meeting point for academic researchers and R&D practitioners in all domains related to the development of telemedical solutions: medicine, health care services, public health, biomedical engineering, computer science, information technology, social and economic sciences.

The conference organizers invite all interested participants to present original studies, trials, research reviews, case studies, applications, proposals and ideas for future research, or simply take part in on-line and off-line discussions. The conference platform will enable participants to

 • present their work and ideas
 • connect with other researchers and industry representatives
 • follow inspiring presentations
 • find out about exciting new research ideas and practical solutions. 

In this edition of the conference we especially encourage the participation of health service professionals and mental health therapists, who have experienced a rapid transformation of their mode of interaction with patients and clients due to COVID-19 pandemic. 

The expansion of the role of telehealth, teleconsultations and other aspects of telemedical services’ delivery have placed the Polish Telemedicine and eHealth Society’s interests and mission in the centre of attention. We believe that the conference is destined to be an inspiring and memorable event.

Co-organizers

 • Polish Committee of Biomedical Engineering operating at SEP (Association of Polish Electrical Engineers).
 • Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Faculty of Mechatronics, Warsaw University of Technology.
 • International Accelerator Of Telemedicine Technologies.
 • Center of Excellence „TeleOrto” for Telediagnostics and Treatment of Injuries and Disorders of the Locomotor System, Department of Medical Informatics and Telemedicine, Medical University of Warsaw.

Conference Venue

Institute of Metrology and Biomedical Engineering, Mechatronics Faculty, Warsaw University of Technology
ul. św. Andrzeja Boboli 8
02-525 Warszawa
POLSKA

Full Article Submission Form Template

Important dates for submission of abstracts and full texts of papers

 • Abstract (filled into the registration form) submission : May 31, 2024; 24:00.
 • Notification of interest to provide a full text of article (see template above): May 31, 2024; 24:00.
 • Submission of full text of article (see the template): August 31, 2024; 24:00.

Conference Fees for Non Polish Telemedicine Society Members

 • Presenter’s conference fee before May 31, 2024: 35 EUR.
 • Presenter’s conference fee after May 31, 2024: 70 EUR.
 • Participant non-presenter fee: 15 EUR.
 • Student conference fee: 5 EUR.
 • Commercial Product Presentation: 150 EUR.

Sponsorship Opportunities

 • Bronze Sponsor: 200 EUR (Company logo inside Conference Program + banner on Conference website until end of 2024).
 • Silver Sponsor: 600 EUR (as above + one presentation during Commercial Session).
 • Gold Sponsor: 1000 EUR (as above + up to three presentations during Commercial Session + stationary stand on the Conference Hall).
 • Fees are negotiable.

Conference Fees for Polish Telemedicine Society Members

 • Presenter’s conference fee for PTeH Society Members before May 31, 2024: 15 Euro.
 • Presenter’s conference fee for PTeH Society Members on or after May 31, 2024: 30 Euro if a candidate applied and was accepted as member before May 31, 2024.

Payments

Bank Transfer information:
mBank S.A.
BIC/S.W.I.F.T.: BREXPLPWMBK
IBAN: PL 88 1140 2004 0000 3502 8411 0661 (Note account number change to mBank!)
Polish Telemedicine and e-Health Society
Targowa 39A/5
03-728 Warsaw
POLAND

Conference Partners

 • International Society for Telemedicine & eHealth
 • International Institute of Tele-Medicine
 • Istituto Internazionale di Tele-Medicina

Telemedycyna i eZdrowie 2024 (Hybrydowo), 5 Września 2024

Szanowni Telemedycy, Praktycy i Sympatycy Telemedycyny,

Mamy przyjemność zaprosić do uczestnictwa w konferencji „Telemedycyna i eZdrowie 2024”. Konferencja odbędzie się w formie Webinarium, których organizację nasze Stowarzyszenie rozpoczęło już w 2004 roku. Konferencję organizuje Polskie Towarzystwo Telemedycyny i eZdrowia, nieprzerwanie również podczas pandemii COVID-19. W tym roku planujemy tryb hybrydowy z możliwością uczestnictwa osobistego i online. Link pojawi się na tej stronie. Konferencja odbędzie się w Instytucie Metrologii i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

Zachęcamy uczestników do wzięcia udziału w tym prestiżowym wydarzeniu, przedstawienia własnych badań, propozycji, rozwiązań, aplikacji i pomysłów. Konferencja jest doskonałym miejscem do nawiązania nowych kontaktów, wysłuchania imponujących wyników badań i zapoznania się z nadchodzącymi nowymi rozwiązaniami. Szczególnie zachęcamy praktyków, którzy z powodu pandemii COVID-19, zostali w tym roku zmuszeni do zmiany sposobu udzielania porad i usług telekonsultacyjnych.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa i prezentacji swoich osiągnięć!

Współorganizatorzy:

 • Polski Komitet Inżynierii Biomedycznej działający przy SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich).
 • Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska.
 • Międzynarodowy Akcelerator Technologii Telemedycznych.
 • Centrum Doskonałości „TeleOrto” Telediagnostyki i Leczenia Chorób i Obrażeń Narządu Ruchu, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Miejsce Konferencji

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki, Politechnika Warszawska
ul. św. Andrzeja Boboli 8
02-525 Warszawa

Szablon Pełnego Artykułu zgłaszanych prac

Termin nadsyłania prac

 • Streszczenia, zgodne z szablonem wypełnianym online podczas rejestracji, można nadsyłać do godziny 24:00, dnia 31 Maja 2024.
 • Chęć zgłoszenia pełnego tekstu pracy nalezy podsyłać do godziny 24:00 dnia 31 Maja 2024.
 • Pełny tekst pracy zgodnie z szablonem powyżej, można nadsyłać do godziny 24:00, dnia 31 Sierpnia 2024.

Opłaty  dla uczestników konferencji niebędących członkami Towarzystwa

 • Opłata konferencyjna dla prelegentów do 31.05.2024 (24:00): 150 PLN.
 • Opłata konferencyjna dla prelegentów po 31.05.2024 (24:00): 300 PLN.
 • Opłata konferencyjna dla biernych uczestników: 50 PLN.
 • Opłata konferencyjna dla studentów: 20 PLN.
 • Prezentacja Produktu Komercyjnego: 500 PLN.

Możliwości Sponsorowania

 • Sponsor Brązowy: 1000 PLN (Logo firmy w Programie Konferencji + baner firmowy na stronie konferencji do końca roku 2024).
 • Sponsor Srebrny: 3000 PLN (jak powyżej + jedna prezentacja podczas Sesji Komercyjnej).
 • Sponsor Złoty: 5000 PLN (jak powyżej + do trzech prezentacji podczas Sesji Komercyjnej + stoisko stacjonarne na holu konferencji).
 • Opłaty podlegają negocjacji.

Opłata konferencyjna dla członków Towarzystwa

 • Opłata konferencyjna dla prelegentów, członków Towarzystwa z opłaconymi składkami do 31.05.2024 (24:00): 50 PLN.
 • Opłata konferencyjna dla prelegentów, członków Towarzystwa z opłaconymi składkami po 31.05.2024 (24:00):  100 PLN.

(aplikujący o przyjęcie do PTTMeZ także uzyskują prawo do zniżki dla członków o ile wysłali deklarację członkowską i opłacili składkę roczną do dnia 31.05.2024; 24:00)

Dane do przelewu

Zachęcamy do płatności online (patrz powyżej). Dane do Przelewu Bankowego:
mBank S.A.
BIC/S.W.I.F.T.: BREXPLPWMBK
IBAN: PL 88 1140 2004 0000 3502 8411 0661 (UWAGA! Zmiana konta na mBank!)
Polskie Towarzystwo TeleMedycyny i e-Zdrowia
Targowa 39A/5
03-728 Warszawa
POLSKA

Partnerzy Konferencji

 • International Society for Telemedicine & eHealth
 • International Institute of Tele-Medicine
 • Istituto Internazionale di Tele-Medicina

Registration Form / Formularz Rejestracyjny