KONFERENCJA


PROGRAM KONFERENCJI / CONFERENCE PROGRAM


VIDEO CONFERENCE URL / KONFERENCJA ONLINE
(TiEZ2020_TEST / tiez2020).

Telemedicine and eHealth 2020, Septmber 18, 2020

The „Telemedicine and eHealth 2020” Conference will be held over the Internet as the Online Conference. The Society organized Webinars since 2004. Warsaw is going to be formally the conference location. The Polish Telemedicine and eHealth Society hold the Conference. Co-organizers are Polish National Contact Point for EU Research Programmes (KPK), Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences, International Accelerator Of Telemedicine Technologies, and Center of Excellence „TeleOrto” for Telediagnostics and Treatment of Injuries and Disorders of the Locomotor System, Medical University of Warsaw.

We encourage participants to join and participate in this prestigious event, present original studies, research, proposals, trials, work, applications, and ideas, find new contacts, listen to impressive research results, and get familiar with upcoming solutions. We especially encourage practitioners who have been forced to change the mode of providing advice and teleconsultation services this year due to the COVID-19 pandemic.

We encourage participants to present research results and attend the Conference.

Submission Form Template

Deadline for abstracts and papers

 • Abstracts (see the template) submission deadline August 23, 2020; 24:00.
 • Full text (see the template) submission deadline August 30, 2020; 24:00.

Please send your abstract/paper to: konferencje@telemedycyna.org.

We encourage participants to present research results and attend the Conference.

Conference Fees

 • Early Bird Conference fee before August 31, 2020: 35 Euro
 • Late Conference fee after August 31, 2020: 70 Euro
 • Early Bird Conference fee for PTS Members before August 31, 2020: 15 Euro
 • The conference fee for PTS Members on or after August 31, 2020: 30 Euro (The applicants are also considered as members if applied for the membership before August 31, 2020)

Payments

Bank Millennium S.A.
BIC/S.W.I.F.T.: BIGBPLPWXXX
IBAN: PL70 1160 2202 0000 0000 2643 2335
Account: 70 1160 2202 0000 0000 2643 2335
Polish Telemedicine and e-Health Society
ul. Targowa 39A/5
03-728 Warsaw
POLAND

Conference partners

International Institute of Tele-Medicine
Istituto Internazionale di Tele-Medicina

Telemedycyna i eZdrowie 2020, 18 Września 2020

Szanowni Telemedycy, Praktycy i Sympatycy Telemedycyny,
Mamy przyjemność zaprosić do uczestnictwa w konferencji „Telemedycyna i eZdrowie 2020”. Konferencja odbędzie się w formie Webinarium, których organizację nasze Stowarzyszenie rozpoczęło już w 2004 roku. Konferencję organizuje Polskie Towarzystwo Telemedycyny i eZdrowia. Współorganizatorem Konferencji jest jak co roku Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, International Accelerator of
Telemedicine Technologies oraz Centrum Doskonałości „TeleOrto”, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zachęcamy uczestników do wzięcia udziału w tym prestiżowym wydarzeniu, przedstawienia własnych badań, propozycji, rozwiązań, aplikacji i pomysłów. Konferencja jest doskonałym miejscem do nawiązania
nowych kontaktów, wysłuchania imponujących wyników badań i zapoznania się z nadchodzącymi nowymi rozwiązaniami. Szczególnie zachęcamy praktyków, którzy z powodu pandemii COVID-19, zostali w tym
roku zmuszeni do zmiany sposobu udzielania porad i usług telekonsultacyjnych.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa i prezentacji swoich osiągnięć!

Szablon zgłaszanych prac

Termin nadsyłania prac

 • Streszczenia, zgodne z szablonem, można nadsyłać do godziny 24:00, dnia 23 sierpnia 2020.
 • Prace pełnotekstowe, zgodne z szablonem, można nadsyłać do godziny 24:00, dnia 30 sierpnia 2020.

Prace przesyłć prosimy na adres: konferencje@telemedycyna.org.

Opłata Konferencyjna

 • Wczesna opłata konferencyjna do 31.08.2020 (24:00): 150 PLN.
 • Późna opłata konferencyjna po 31.08.2020 (24:00): 300 PLN.
 • Wczesna opłata konferencyjna dla członków Towarzystwa (z opłaconymi składkami) do 31.08.2020 (24:00): 50 PLN.
 • Późna opłata konferencyjna dla członków Towarzystwa (z opłaconymi składkami): 100 PLN (aplikujący o przyjęcie do PTTMeZ także uzyskują prawo do zniżki dla członków o ile wysłali deklarację członkowską i opłacili składkę roczną do dnia 31.08.2020 (24:00)).

Dane do przelewu

Bank Millennium S.A.
BIC/S.W.I.F.T.: BIGBPLPWXXX
IBAN: PL70 1160 2202 0000 0000 2643 2335
Account: 70 1160 2202 0000 0000 2643 2335
Polskie Towarzystwo TeleMedycyny i e-Zdrowia
ul. Targowa 39A/5
03-728 Warszawa
POLSKA

Partnerzy Konferencji

International Institute of Tele-Medicine
Istituto Internazionale di Tele-Medicina