Grupa Robocza EU dla obszaru mHealth

mhealth_11020_0Szanowni Państwo, Komisja Europejska planuje powołanie Grupy Roboczej dla obszaru mHealth [1]. Eksperci mają zająć się opracowaniem zaleceń dotyczących oceny zasadności i wiarygodności aplikacji mHealth. Zgłaszać się mogą instytucje, które przysyłają propozycje nominacji max. dwóch ekspertów (podaje się życiorys, doświadczenie itp.). Grupa ma być max. 20 osobowa. KE pokrywa koszty związane ze spotkaniami w Brukseli. Wartością dodaną jest oczywiście kontakt z innymi ekspertami w tej dziedzinie, urzędnikami KE oraz generalnie wejście w obieg informacyjny DG CONNECT..

[1] https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-expression-interest-establishing-working-group-mhealth-assessment-guidelines