Ogólnopolska Kampania Informacyjno-Edukacyjna „AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA W PROFILAKTYCE I LECZENIU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH”

W imieniu głównych organizatorów, tj. Fundacji Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA i Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Paśtwa do udziału, na prawach Gościa, w jednej z 3 Konferencji Naukowo-Szkoleniowych organizowanych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej pod hasłem „Aktywność fizyczna w profilaktyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych”, które odbędą się w Warszawie (Centralny Ośrodek Sportu „Torwar”) 26 listopada br. W sposób szczególny polecam uczestnictwo w Konferencji nr I pt. „Uczestnictwo w sporcie, rekreacji ruchowej i aktywnej turystyce a poziom aktywności fizycznej wybranych grup wiekowych i społeczno-zawodowych w kontekście rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)” lub w Konferencji nr III pt. „Wybrane aspekty naukowe i medyczne w treningu sportów i sztuk walki”, jak również udział w „GALI sportów i sztuk walki” (jako unaocznienie możliwości rekreacyjnego uprawiania tej grupy dyscyplin sportowych w każdym wieku od dzieciństwa do późnej starości). Szczegółowe informacje nt. Kampanii i poszczególnych Konferencji (w tym programy, warunki uczestnictwa, karty zgłoszenia itp.) są dostępne w załącznikach i na www.sportowezdrowie.pl

Jesteśmy przekonani, że różnorodny program Konferencji, jak również ranga wydarzenia (m.in. Patronat Honorowy przyjęty przez 4 Ministrów Rządu RP) i jej wymiar prospołeczny uzasadniają zaproszenie do udziału praktycznie wszystkich zainteresowanych, dla których pozyskana wiedza będzie stanowiła istotny element edukacyjny i szkoleniowy uzupełniający posiadane doświadczenie zawodowe i naukowe.

Pozostaję z poważaniem,
dr n. med. Wiesław Tomaszewski
Prezes Zarządu Fundacji Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury  ARS MEDICA
Prezes Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Więcej informacji: strona internetowa konferecji.