Szanowni Uczestnicy konferencji „Telemedycyna i e-Zdrowie 2014”

Organizatorzy konferencji planują opublikowanie prezentacji w serwisie www.telemedycyna.org oraz serwisie konferencji www.e-zdrowie.org. Uczestników, którzy chcą udostępnić swoje prezentacje prosimy o ich pozostawienie na komputerze konferencyjnym.

Zachęcamy do publikowania swoich osiągnięć w czasopiśmie „The Advances in mHealth, eHealth, Telemedicine and Medical Informatics” – http://www.e-health.pl/