Walne Zgromadzenie Członków 2020

Szanowni Członkowie PTTMeZ,

W dniu 29.12.2020r. (wtorek) Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zgromadzenie Członków.

Ze względu na okres pandemii Walne Zebranie Członków odbędzie się w dniu: 29.12.2020 r., godzina: 18:00. W przypadku braku kworum, drugi termin spotkania planowany jest na 29.12.2020 r., na godzinę 18:15.Walne Zebranie Członków odbędzie się w trybie zdalnym / online pod adresem:

https://meet.google.com/krt-ovba-csd

Proponowany plan porządku obrad:

  1. Otwarcie zebrania oraz wybór przewodniczącego zebrania i sekretarza.
  2. Wnioski, postulaty, propozycje, nagrody i wyróżnienia.
  3. Sprawozdania Zarządu, Skarbnika PTTMeZ, Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami i Wnioski o udzielenie absolutorium zarządowi i komisji rewizyjnej wraz z głosowaniami.
  5. Wybory władz stowarzyszenia w tym: zgłaszanie kandydatów do zarządu i ich prezentacja, zgłaszanie kandydatów do komisji rewizyjnej, głosowanie.
  6. Wnioski zmian statutowych i Wolne wnioski.
  7. Zakończenie Zgromadzenia Członków PTTMeZ.

Serdecznie Zapraszamy!