Wybrane praktyczne aspekty telemedycyny w Polsce

Reprezentacja Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i eZdrowia (Wojciech GLINKOWSKI oraz Bartłomiej MICHALAK) uczestniczyla w seminarium „Wybrane praktyczne aspekty telemedycyny w Polsce” podczas posiedzenia Rady do spraw Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju współorganizowanego z Komitetem Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN, 21 czerwca 2023 r., Belweder ul. Belwederska 54/56.
 

Program
11.00-11.05 prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Rady ds. Ochrony Zdrowia
11.05-11.10 prof. Jerzy Walecki, Wiceprzewodniczący Komitetu Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN
11.10-11.25 Telemedycyna na potrzeby osób starszych ze schorzeniami narządu ruchu: czego nauczyliśmy się realizując projekty finansowane z publicznych środków na naukę, dr hab. Wojciech Glinkowski, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
11.25-11.40 Telemedycyna w opiece senioralnej, prof. Henryk Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
11.40-11.55 Telemedycyna w położnictwie – zdalne monitorowanie dobrostanu płodu: rozwiązania Polskie, prof. Waldemar Wierzba, dyrektor Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie
11.55-12.20 Telemedycyna w rehabilitacji kardiologicznej, prof. Ryszard Piotrowicz, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – PIB, dr hab. n. med. Ewa Piotrowicz FESC, Centrum Telekardiologii, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – PIB
12.20-12.35 Czy można leczyć na odległość. Aktualne doświadczenia w zastosowaniu telemedycyny w siłach zbrojnych, prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – PIB
12.45-13.00 Wyzwania i przyszłość – jak spełnić potrzeby wszystkich uczestników rynku usług telemedycznych? dr Cezary Kozanecki, Prezes Zarządu Synektik S.A.
13.00-13.15 Świadczenia telemedyczne finansowane z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia, prof. Andrzej Śliwczyński, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie
13.15-13.30 Uwarunkowania prawne udzielania świadczeń telemedycznych, Bartłomiej Michalak, Wydział Medyczny Collegium Medicum UKSW w Warszawie
13.30-14.00 Panel dyskusyjny: Telemedycyna w Polsce – możliwości wykorzystania, prowadzenie: prof. Jerzy Walecki; uczestnicy: prof. Jarosław Pinkas (Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego), prof. Tomasz (Hryniewiecki, Konsultant Krajowy w dziedzinie kardiologii), Michał Dzięgielewski (dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia)