Informacja w sprawie składek członkowskich

Prosimy Członków Polskiego Towarzystwa Telemedycyny o uregulowanie składek. Wysokość składki członkowskiej wynosi – 50 zł; dla studentów – 25 zł.

Składki należy przekazać na rachunek Bankowy PTTM:
Millenium Bank
Nr: 70 1160 2202 0000 0000 2643 2335