Regulacje prawne i wytyczne dobrych praktyk dla świadczenia telekonsultacji na przykładzie Polski

W okresie pandemii wdrażanie rozwiązań telemedycznych istotnie przyspieszyło. W skali globalnej wystąpił swoisty stan „zakłócenia” lub „rozregulowania” (disruption) prawnego i organizacyjnego. Telekonsultacje i badania pacjentów na odległość weszły do codziennej praktyki lekarskiej i stały się doświadczeniem znanym pacjentom. Dostosowanie przepisów prawa, rozporządzeń, wytycznych i regulaminów placówek ochrony zdrowia stało się pilną koniecznością w wielu krajach. W niedawno opublikowanym artykule, którego współautorami są członkowie PTTMeZ, dokonano przeglądu i analizy stanu regulacji prawnych i wytycznych dobrych praktyk odnośnie teleporad w Polsce, oraz porównano ogólne ramy prawne w Unii Europejskiej i stan prawny w krajach Europy wiodących w rozwoju telemedycyny.

Jacennik, B., Wysocki, P., Langrand, C., Jankowska, A.K., Sadowska, M., Glinkowski, W. (2021) Regulacje prawne i wytyczne dobrych praktyk dla świadczenia telekonsultacji – na przykładzie Polski W: M. Cybulski, C. Łukaszuk, E. Krajewska-Kułak (red.), Interdyscyplinarne wyzwania nauk o zdrowiu (s. 27-56). Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Pełna treść manuskryptu dostępna jest pod adresem: https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/WNoZ_jednostki/wnoz-z-zintegrowanej-opieki-medycznej/monografie/interdyscyplinarne_wyzwania_nauk_o_zdrowiu-skompresowany.pdf

Podsumowanie działalności za rok 2013

Szanowni Członkowie PTTM, nowy rok to czas podsumowania działalności i planowania aktywności na nadchodzący rok. Prosimy o nadsyłanie swoich osiągnięć na naszą grupę dyskusyjną, którymi chętnie podzielimy się na
naszej stronie WWW.

Jednocześnie przypominamy o statutowej konieczności opłacania składek członkowskich. Składki pozwalają nam utrzymać podstawową działalność Stowarzyszenia – głównie przynależność do telemdycznych  organizacji międzynarodowych. Wysokość składki członkowskiej wynosi 50 zł, a dla studentów 25 zł. Składki należy przekazać na rachunek Bankowy PTTM:

Millenium Bank, Konto Nr: 70 1160 2202 0000 0000 2643 2335

Termin płatności to pierwszy kwartał roku czli koniec marca 2014. Osoby chętne, które uiszczą składkę mogą zostać umieszczone na liście członków na naszej stronie WWW.

Zachęcamy do współpracy oraz finansowania naszej działalności firmy oraz inne organizacje, które będą mogły umieścić baner/reklamę na naszej stronie WWW za opłatą min. 500PLN/rok. Osoby, które nie uiszczą składki w terminie, a jednocześnie nie dokonywały wpłat w latach poprzednich zostaną statutowo zawieszeni w prawach członkowskich. Zachęcamy do dyskusji oczekiwań ale przede wszystkim pomysłów na rozwój i ciekawe projekty PTTM.

Z telemedycznym pozdrowieniem,
Zarząd PTTM.

Nowa strona WWW PTTM

Witamy na naszej nowej stronie internetowej. Nowa strona będzie zawierać wszystkie dotychczasowe informacje dotyczące działalności PTTM, będzie przy tym bardziej czytelna i zwarta. Zachęcamy do lektury, czekamy na Państwa komentarze i opinie.