Lider Ochrony Zdrowia

Zapraszamy do udziału w specjalnej edycji konkursu Lider Zmian, w której szukamy Liderów Ochrony Zdrowia. Konkurs organizowany jest pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej do 15 lipca. O wyłonieniu zwycięskich projektów zadecydują sami mieszkańcy podczas internetowego głosowania, które odbędzie się we wrześniu. Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów!

Kategorie konkursowe

Do udziału w konkursie można zgłaszać projekty realizowane w poniższych obszarach:

  1. Walka z pandemią COVID-19,
  2. Diagnostyka i leczenie pacjentów (sprzęt medyczny),
  3. Profilaktyka i programy zdrowotne,
  4. E-usługi w sektorze zdrowia,
  5. Innowacje biznesowe.

Dlaczego warto?  

Udział w konkursie to możliwość szerokiej promocji efektów dofinansowanych projektów oraz podkreślenia aktywności w pozyskiwaniu funduszy europejskich. Zwycięskie projekty wybiorą mieszkańcy regionu podczas internetowego głosowania. Wyniki zostaną natomiast ogłoszone podczas 12. Forum Rozwoju Mazowsza, które odbędzie się w dniach 26-27 października.

Kto może zgłosić projekt?

W konkursie mogą wziąć udział m.in.: szpitale, samorządy, przedsiębiorcy, czy też organizacje pozarządowe realizujące działania w obszarze zdrowia.

  • W przypadku kategorii 1 „Walka z pandemią COVID” zgłoszenia mogą wysyłać Partnerzy projektów pozakonkursowych dotyczących doposażenia szpitali i wsparcia zespołów ratownictwa medycznego.
  • W przypadku pozostałych kategorii zgłoszenia projektów mogą wysyłać beneficjenci funduszy europejskich.

O czym trzeba pamiętać? 

  • Zgłoszenia mogą dotyczyć projektów zakończonych lub tych które osiągnęły poziom co najmniej 70% realizacji do 30 kwietnia 2022 r.
  • Wypełnione zgłoszenia należy wysłać na adres lider-zmian@mazowia.eu do 15 lipca 2022 roku do godziny 23.59. 

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.liderzmian.eu . Zapraszamy do zaprezentowania efektów pomocy z Unii Europejskiej!