SmartVillages na Mazowszu

Uprzejmie informujemy, że właśnie ukazała się współautorska monografia S. Sikorski, B. Michalak, K. Świtała, E-Zdrowie jako element Smart Villages, red. A. Bielska, Smart Villages na Mazowszu, Profile Regionalne Mazowsza, diagnoza i propozycje  zmian dla obszarów wiejskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2023 r [1].

Wdrażanie koncepcji Smart Villages w Województwie Mazowieckim, jest opracowaniem propozycji  dedykowanych do warunków wiejskich rozwiązań z zakresu e-health, w szczególności dotyczących telemedycyny i teleopieki, jako element koncepcji Smart Villages.

[1] https://mpnt.pl/storage/app/media/Profile%20Mazowsza2.pdf

Lider Ochrony Zdrowia

Zapraszamy do udziału w specjalnej edycji konkursu Lider Zmian, w której szukamy Liderów Ochrony Zdrowia. Konkurs organizowany jest pod honorowymi patronatami Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Zgłoszenia przyjmowane są w formie elektronicznej do 15 lipca. O wyłonieniu zwycięskich projektów zadecydują sami mieszkańcy podczas internetowego głosowania, które odbędzie się we wrześniu. Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów!

Czytaj dalej