MEDICA INFO 2014

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na „IV edycja seminarium w cyklu MEDICA INFO, SYSTEMY WSPOMAGANIA TELEINFORMATYCZNEGO W REALIACH OCHRONY ZDROWIA 2014 r.”, konferencja odbędzie się w Warszawie, 27 marca 2014 r.

Więcej informacji na stronie http://www.cpi.com.pl/imprezy/2014/swt/ 

Program Konferencji

10:00    Wykład i dyskusja: Jak dobrze przygotować się do wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w podmiocie leczniczym w obliczu zmian prawnych:

 • Nadchodzące zmiany w prawie wymogi projektu P1 skutkujące koniecznością modernizacji posiadanego oprogramowania.
 • Wybór oprogramowania spełniającego nie tylko wymogi prawne.
 • Wymiana danych pomiędzy systemami szpitalnymi.
 • Bezpieczeństwo i ochrona przetwarzanych danych – wybrane aspekty.
 • Uruchomienie projektu wdrożeniowego.

Przemysław Barszcz,  kierownik projektów informatycznych w CZD

11:00    Case study: Integracje systemów medycznych w praktyce.

 • Jak to ugryźć i czy warto ?
 • Poziomy integracji systemów medycznych w Polsce – przykłady.
 • Dobrodziejstwo i zagrożenia obecnych rozwiązań.
 • Narzędzia do weryfikacji poprawności integracji.
 • Doświadczenie, porady, przestrogi.

Robert Kurosz, starszy specjalista ds. Informatyki, Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu

11:40    Prezentacja sponsorska: O czym warto pamiętać przy zakupie ZSI – EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna)

 • Co to znaczy „pełna informatyzacja” szpitala
 • Przygotowanie SIWZ – samodzielnie czy z pomocą pośrednika
 • Plusy i minusy dotacja unijnych w systemach IT
 • Polityka firm IT wobec szpitali na 2, 5, 10 lat

Paweł Ozorowski, Prezes Zarządu KONSULTANT IT / KONSULTANT KOMPUTER

12:20    Przerwa, poczęstunek

12:50    Case study: Praktyczne doświadczenia z wprowadzania elektronicznej dokumentacji medycznej na przykładzie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu

Marek Nowak, Dyrektor Szpitala w Grudziądzu

13:30    Prezentacja: Jak usprawnić komunikację w szpitalu?

 • Bezpieczna sieć WiFi w szpitalu.
 • Oferta firmy Motorola Solutions dla służby zdrowia.
 • Sieć WiFi jako szpitalna platforma komunikacyjna – przykłady zastosowań.

Maciej Wiśniewski, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu , Sprint S.A. Wojciech Krypiak , Senior Technical Sales Architect, Motorola Solutions

14:00    Przerwa na kawę

14:30    Wykład:  ePUAP w systemie informacji w ochronie zdrowia

 • Miejsce ePUAP w administracji publicznej (podejście generalne)
 • Miejsce i rola ePUAP w strukturze systemu informacji w ochronie zdrowia (podejście szczególne)
 • Korzyści z cyfryzacji zasobów informacyjnych ochrony zdrowia
 • Uniwersalność proponowanych rozwiązań w oparciu o obowiązujące prawo dotyczące postępowania administracyjnego
 • Znaczenie identyfikacji i uwierzytelniania uczestników procesu leczenia (pacjentów, pracowników medycznych)
 • Wykorzystanie danych potwierdzanych profilem zaufanym ePUAP

Kajetan Wojsyk, Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia

15:15    Wykład i konsultacje: Implementacja w Polsce Unijnych Dyrektyw ( 2010/84/UE  oraz 2011/62/UE)  dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania leków i zapobiegania wprowadzania sfałszowanych produktów leczniczych do obrotu (legalnego łańcucha dystrybucji)

Zaproszenie zostało skierowane do: dr Dariusz Nowicki, Dyrektor Biura Izby POLFAMED

16:00    Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Termin: 27 marca 2014 r.

Miejsce: Warszawa

Koszt udziału 1 osoby wynosi:

 • 390 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach sektora medycznego przesłanych do dnia 10 marca 2014 r.
 • 490 zł + 23% VAT – przy zgłoszeniach sektora medycznego przesłanych od dnia 11 marca 2014 r.
 • 700 zł + 23% VAT – dla przedstawicieli firm IT

Powyższy koszt obejmuje: udział w obradach, materiały zawierające omówienie wszystkich wykładów, konsultacje pozaprogramowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i lunch w przerwach.

Zgłoszenia:

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

Organizator zastrzega możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia w wybranym terminie ze względu na brak wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń.

Wszelkie informacje można uzyskać pisząc na adres mailto:cpi@cpi.com.pl lub telefonicznie (022) 870-69-78

Biuro organizacyjne:

Centrum Promocji Informatyki sp. z o. o.
tel. /22/ 870 69 78, /22/ 871 85 51
fax /22/ 870 69 95, /22/ 871 85 56
ul. Międzyborska 50, 04 -041 Warszawa
NIP 526-020-98-40, KRS 0000208659
XIII wydział gospodarczy KRS
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
wysokość kapitału zakładowego 50 000