Opłaty konferencyjne „Telemedycyna i e-Zdrowie 2014”

Standardowa opłata konferencyjna: 200,00 PLN
Dla członków Stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Telemedycyny i eZdrowia
z opłaconymi składkami członkowskimi: 50,00 PLN

Dla członków Stowarzyszenia zalegających ze składkami: 50,PLN oraz wpłaty wyrównującej zaległości opłat składek.

Dla wstępujących do Stowarzyszenia 50,PLN oraz wpłata rocznej składki członkowskiej.

Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy:
70 1160 2202 0000 0000 2643 2335 (Millenium Bank)
Polskie Towarzystwo TeleMedycyny i e-Zdrowia
ul. Targowa 39A/5
03-728 Warszawa