Składki Członkowskie 2013

Szanowni Członkowie PTTM przypominamy o statutowej konieczności opłacania składek członkowskich. Wysokość składki członkowskiej wynosi – 50 zł; dla studentów – 25 zł.
Składki należy przekazać na rachunek Bankowy PTTM:

Millenium Bank, Konto Nr: 70 1160 2202 0000 0000 2643 2335

Serdecznie dziękujemy za terminowe uregulowanie składek 🙂