Telemedicine and e-Health 2024 (TiEZ 2024)

Ladies and Gentlemen, as every year, we are pleased to invite you to the international conference Telemedicine and eHealth 2024, which will be held on 5th September 2024. This year we go hybrid online and in person at the Mechatronics Faculty of Warsaw University of Technology [mchtr]. Detailed information can be found on our website’s CONFERENCE section (top menu) [tiez2024]. The deadline for submitting abstracts is May 31 2024. It is also possible to submit full texts of articles (the notification of interest deadline is May 31 2024, while the deadline for submission of full papers is August 31 2024). Industry participants are welcomed to become conference sponsors and present their state-of-the-art commercial solutions. See you there!

Szanowni Państwo, jak co roku serdecznie zapraszamy na konferencję Telemedycyna i eZdrowie 2024, która odbędzie się w dniach 5 Września 2024. W tym roku spotykamy się w formie hybrydowej online oraz osobiście na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej [mchtr]. Szczegóły znajdują się w sekcji KONFERENCJA (górne menu) naszej strony www [tiez2024]. Termin nadsyłania Streszczeń mija 31 Maja 2024. Istnieje możliwość nadsyłania pełnych artykułów naukowych (termin deklaracji zainteresowania publikacją mija 31 Maja 2024, termin nadsyłania tekstu pełnego artykułu mija 31 Sierpnia 2024). Zapraszamy również firmy do zostania sponsorem konferencji i zapresentowania własnych rozwiązań w obszarze Telemedycyna i e-Zdrowie. Do zobaczenia!

STRONA WWW KONFERENCJI / CONFERENCE WEBSITE
REGISTRATION FORM / FORMULARZ REJESTRACJI
PROGRAM KONFERENCJI / CONFERENCE PROGRAM

[tiez2024] https://www.telemedycyna.org/konferencja
[mchtr] https://www.mchtr.pw.edu.pl