Współpraca PTTM i PMW

Z ogromną przyjemnością informujemy o nawiązaniu współpracy z agencją Proper Medical Writing, która będzie nas wspierać w procesowaniu publikacji dla The Advances in mHealth, eHealth, Telemedicine and Medical Informatics”.  Zachęcamy do współpracy i publikowania swoich prac naukowych na łamach naszego czasopisma!

PMW
Podejmująca współpracę z PTTM firma Proper Medical Writing specjalizuje się w:
  • przygotowywaniu i redagowaniu tekstów naukowych, w szczególności publikacji medycznych
  • opracowywaniu strategii publikacji
  • specjalistycznych tłumaczeń medycznych i naukowych
  • projektowaniu i monitorowaniu badań klinicznych – wraz z pełną dokumentacją zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
  • projektowaniu oraz prowadzeniu badań obserwacyjnych i rejestru pacjentów
  • przygotowywaniu formalnej dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i rejestracją leków
  • opracowywaniu informacji medycznej
  • opracowywaniu informacji naukowej: ekspertyzach i spotkaniach eksperckich, w tym organizacji i prowadzeniu spotkań badaczy (Investigators Meetings) oraz rad konsultacyjnych (Advisory Boards)
  • organizacja specjalistycznych szkoleń z zakresu medical writing, metodologii pisania prac naukowych, statystyk w badaniach klinicznych oraz metodologii przygotowania dokumentów związanych z obrotem lekami (regulatory writing)
  • tłumaczeniach i walidacji kwestionariuszy badania opinii pacjentów (Patent-Reported Outcomes – PRO), w tym badania jakości życia, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Współpraca owocuje również przyznaniem zniżki 10% na uisługi świadczone przez firmę PMW dla członków PTTM.

The Advances in mHealth, eHealth, Telemedicine and Medical Informatics

W ogromną przyjemnością informujemy o utworzeniu przez PTTM międzynarodowego czasopisma „The Advances in mHealth, eHealth, Telemedicine and Medical Informatics”, w którym publikować będziemy najnowsze wyniki badań i osiągnięć technik telemedycznych.

http://www.e-health.pl/

Czasopismo ma na celu wypełnienie luki interdyscyplinarnej istniejącej wciąż pomiędzy naukami medycznymi a naukami technicznymi w zakresie publikacji naukowych oraz ich punktacji. Zapraszamy do publikowania swoich wyników i osiągnięć!

Raport Światowej Organizacji Zdrowia poświęcony eZdrowiu

Spieszymy Państwu oznajmić, że pojawiła się elektroniczna wersja Biutelytnu Światowej Organizacji Zdrowia poświęcona eZdrowiu – Bulletin of the World Health Organization, Volume 90, Number 5, May 2012, 321-400, Special theme: e-health. Zapraszamy do lektury!

http://www.who.int/bulletin/volumes/90/5/en/index.html