Prezentacje z konferencji „Telemedycyna i e-Zdrowie” 2014

01 W.Glinkowski Telemedycyna i eZdrowie 2014 otwarcie
02 M.Kędzierski Informatyzacja Ochrony Zdrowia w Polsce
03 J.Niedziałek Finansowanie Badań HORIZON 2020
04 K.Wołk Telemedicine as a specia translation
05 R.Mężyk e-Zdrowie w Województwie Świętokrzyskim
06 P.Masiarz Regionalne Systemy Informacji Medycznej
07 R.Doniec Internetowy dziennik zmian dobowych stężenia glukozy…
08 E.Brzozowska Telemetryczna rejestracja i analiza czynności skurczowych….
10 J.Sierdziński Wykorzystanie narzędzi GIS….
11 J.Rybka Ocena i porównanie funkcjonalności aplikacji medycznych
12 M.M.Bujnowska-Fedak Bujnowska Telemedycyna w służbie ludzom starszym
14 K.WalesiakTelerehabilitacja w ortopedii
15 A.Żukowska Telepulseoksymetria podczas ćwiczeń…
16 A.Czyżewska Rehabilitacja zdalnie nadzorowana…
17 K.Krawczak Poziom zadowolenia platformy telerehabilitacyjnej
18 Ł.Markiewicz Telediagnostyczne oprogramowanie do pomiarów krzywizn kręgosłupa 19 M.Karlinska Pomiar i ocena etapów elektronizacji dokumentacji medycznej
20 B.Pędzinski Stopień wdrozenia EDM w POZ w Polsce
21 J.Sierdziński Koszty i korzyści rozwiązań telemedycznych
22 PIXEL+ASSECO Telemedycyna dzięki nowym technologiom przełamuje bariery geograficzne
23 CGM Uwarunkowania rozwoju telemedycyny w Polsce
26 E.Szkiłądź Medycyna i eZdrowie w programie HORYZONT 2020
27 W.Glinkowski MOMENTUM-EUROPEAN PROJECT
29 F.Lievens The Role of ISfTeH in The World of Telemedicine & eHealth

Współpraca PTTM i PMW

Z ogromną przyjemnością informujemy o nawiązaniu współpracy z agencją Proper Medical Writing, która będzie nas wspierać w procesowaniu publikacji dla The Advances in mHealth, eHealth, Telemedicine and Medical Informatics”.  Zachęcamy do współpracy i publikowania swoich prac naukowych na łamach naszego czasopisma!

PMW
Podejmująca współpracę z PTTM firma Proper Medical Writing specjalizuje się w:
  • przygotowywaniu i redagowaniu tekstów naukowych, w szczególności publikacji medycznych
  • opracowywaniu strategii publikacji
  • specjalistycznych tłumaczeń medycznych i naukowych
  • projektowaniu i monitorowaniu badań klinicznych – wraz z pełną dokumentacją zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
  • projektowaniu oraz prowadzeniu badań obserwacyjnych i rejestru pacjentów
  • przygotowywaniu formalnej dokumentacji związanej z bezpieczeństwem i rejestracją leków
  • opracowywaniu informacji medycznej
  • opracowywaniu informacji naukowej: ekspertyzach i spotkaniach eksperckich, w tym organizacji i prowadzeniu spotkań badaczy (Investigators Meetings) oraz rad konsultacyjnych (Advisory Boards)
  • organizacja specjalistycznych szkoleń z zakresu medical writing, metodologii pisania prac naukowych, statystyk w badaniach klinicznych oraz metodologii przygotowania dokumentów związanych z obrotem lekami (regulatory writing)
  • tłumaczeniach i walidacji kwestionariuszy badania opinii pacjentów (Patent-Reported Outcomes – PRO), w tym badania jakości życia, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Współpraca owocuje również przyznaniem zniżki 10% na uisługi świadczone przez firmę PMW dla członków PTTM.

The Advances in mHealth, eHealth, Telemedicine and Medical Informatics

W ogromną przyjemnością informujemy o utworzeniu przez PTTM międzynarodowego czasopisma „The Advances in mHealth, eHealth, Telemedicine and Medical Informatics”, w którym publikować będziemy najnowsze wyniki badań i osiągnięć technik telemedycznych.

http://www.e-health.pl/

Czasopismo ma na celu wypełnienie luki interdyscyplinarnej istniejącej wciąż pomiędzy naukami medycznymi a naukami technicznymi w zakresie publikacji naukowych oraz ich punktacji. Zapraszamy do publikowania swoich wyników i osiągnięć!