SmartVillages na Mazowszu

Uprzejmie informujemy, że właśnie ukazała się współautorska monografia S. Sikorski, B. Michalak, K. Świtała, E-Zdrowie jako element Smart Villages, red. A. Bielska, Smart Villages na Mazowszu, Profile Regionalne Mazowsza, diagnoza i propozycje  zmian dla obszarów wiejskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2023 r [1].

Wdrażanie koncepcji Smart Villages w Województwie Mazowieckim, jest opracowaniem propozycji  dedykowanych do warunków wiejskich rozwiązań z zakresu e-health, w szczególności dotyczących telemedycyny i teleopieki, jako element koncepcji Smart Villages.

[1] https://mpnt.pl/storage/app/media/Profile%20Mazowsza2.pdf

Experiences of the Telemedicine and eHealth Conferences in Poland – A Cross-National Overview of Progress in Telemedicine

We are pleased to announce the publication of the article „Experiences of the Telemedicine and eHealth Conferences in Poland – A Cross-National Overview of Progress in Telemedicine”.

Read Online: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/1/587
Download PDF: https://www.mdpi.com/2076-3417/13/1/587/pdf

Czytaj dalej

20220718: Nowa Publikacja

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję publikacji artykułu „The COVID-19 Pandemic as an Impulse for the Development of Telemedicine in Primary Care in Poland”.

Serdecznie pozdrawiam
Wojciech Glinkowski

Abstract: https://www.mdpi.com/2075-4426/12/7/1165
PDF: https://www.mdpi.com/2075-4426/12/7/1165/pdf

20220429: Nowa Publikacja

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję publikacji artykułu „Orthopedic Telemedicine Outpatient Practice Diagnoses Set during the First COVID-19 Pandemic Lockdown—Individual Observation”.

Serdecznie pozdrawiam
Wojciech Glinkowski

Abstract: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/9/5418
PDF: https://www.mdpi.com/1660-4601/19/9/5418/pdf

MDPI Applied Sciences

Szanowni Telemedycy i Sympatycy Telemedycyny, 

W imieniu Grona Redaktorów specjalnego wydania czasopisma Applied Sciences (MDPI) oraz Zarządu PTTMeZ  zapraszamy do składania artykułów do redakcji. Czasopismo o wartości Impact Factor 2,679 oraz 100 punktów Ministerialnych. Czasopismo jest recenzowane a informacje o sposobie przygotowania artykułu do submisji do czasopisma można znaleźć na stronie internetowej https://www.mdpi.com/journal/applsci/special_issues/pr_mda_telemedicine. Poniżej znajduje się broszura informacyjna. Serdecznie zapraszamy!

Regulacje prawne i wytyczne dobrych praktyk dla świadczenia telekonsultacji na przykładzie Polski

W okresie pandemii wdrażanie rozwiązań telemedycznych istotnie przyspieszyło. W skali globalnej wystąpił swoisty stan „zakłócenia” lub „rozregulowania” (disruption) prawnego i organizacyjnego. Telekonsultacje i badania pacjentów na odległość weszły do codziennej praktyki lekarskiej i stały się doświadczeniem znanym pacjentom. Dostosowanie przepisów prawa, rozporządzeń, wytycznych i regulaminów placówek ochrony zdrowia stało się pilną koniecznością w wielu krajach. W niedawno opublikowanym artykule, którego współautorami są członkowie PTTMeZ, dokonano przeglądu i analizy stanu regulacji prawnych i wytycznych dobrych praktyk odnośnie teleporad w Polsce, oraz porównano ogólne ramy prawne w Unii Europejskiej i stan prawny w krajach Europy wiodących w rozwoju telemedycyny.

Jacennik, B., Wysocki, P., Langrand, C., Jankowska, A.K., Sadowska, M., Glinkowski, W. (2021) Regulacje prawne i wytyczne dobrych praktyk dla świadczenia telekonsultacji – na przykładzie Polski W: M. Cybulski, C. Łukaszuk, E. Krajewska-Kułak (red.), Interdyscyplinarne wyzwania nauk o zdrowiu (s. 27-56). Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Pełna treść manuskryptu dostępna jest pod adresem: https://www.umb.edu.pl/photo/pliki/WNoZ_jednostki/wnoz-z-zintegrowanej-opieki-medycznej/monografie/interdyscyplinarne_wyzwania_nauk_o_zdrowiu-skompresowany.pdf