SmartVillages na Mazowszu

Uprzejmie informujemy, że właśnie ukazała się współautorska monografia S. Sikorski, B. Michalak, K. Świtała, E-Zdrowie jako element Smart Villages, red. A. Bielska, Smart Villages na Mazowszu, Profile Regionalne Mazowsza, diagnoza i propozycje  zmian dla obszarów wiejskich, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2023 r [1].

Wdrażanie koncepcji Smart Villages w Województwie Mazowieckim, jest opracowaniem propozycji  dedykowanych do warunków wiejskich rozwiązań z zakresu e-health, w szczególności dotyczących telemedycyny i teleopieki, jako element koncepcji Smart Villages.

[1] https://mpnt.pl/storage/app/media/Profile%20Mazowsza2.pdf