XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej 2019

W dniach 12-16 czerwca 2019 w Gliwicach odbędzie się  kongres Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej w trakcie którego w sesji „Sygnały-Informatyka Medyczna” jest możliwość zaprezentowania wyników badań z zakresu telemedycyny, informatyki medycznej itd . Osoby specjalizujące się w tej tematyce mają okazję do zaprezentowania wyników swoich badań w formie wykładów lub komunikatów ustnych. Serdecznie zapraszamy!

[1] http://kongresptfm2019.io.gliwice.pl/